Lilla Harrie Maskin åtar sig alla typer av gräv- och markarbeten exempelvis grundläggning, dränering och VA-arbeten.
Gräv- och markarbeten utförs både åt företag och privatpersoner.