Lilla Harrie Maskin producerar grovfoder på enbart god åkermark för bästa kvalité. Hösilaget görs i fyrkantsbal och rundbal 150-350 kg. Fyrkantsbalen är smidig och lätthanterad för det mindre stallet. 
Rundbalen lämpar sig för det lite större stallet.
Allt hösilage analyseras i samband med skörd.
Även halm i rundbal och fyrkantsbal säljes.